Následující postupy a pravidla jsou určena pro tyto nehody a škodní události:

 • nehody a poškození způsobené vlastním zaviněním
 • poškození vloupáním a poškození neznámým pachatelem
 • nehody způsobené třetí osobou
 • odcizení vozu

Postup při vzniku škody nebo pojistné události:

 1. Zapněte varovná světla.
 2. V případě zranění volejte záchrannou službu, (tel. 155), příp. Integrovaný záchranný systém ČR (tel. 112).
 3. Místo nehody označte výstražným trojúhelníkem 100 m od místa nehody na pozemní komunikaci.
 4. Oznamte událost na Policii ČR (tel. 158), případně na státní policii daného státu (pokud tato událost dle zákona této povinnosti podléhá).
 5. Neopouštějte místo nehody do doby vyřešení a rozhodnutí policie ČR, případně do písemné dohody s druhým účastníkem nehody. Je nutné vyplnit a oboustranně podepsat záznam o dopravní nehodě – k tomu lze využít přiložený formulář „Hlášení o škodní události “.
 6. Nahlaste událost ihned na servisní oddělení Olympia Partners s.r.o. a vyplněný formulář „Hlášení o škodní události“ a zašlete do 24 h na servisní oddělení Olympia Partners s.r.o. spolu s kopií řidičského průkazu řidiče, a to na adresu: kancelar@olympiapartners.cz
 7. Pokud je poškozený vůz pojízdný, přistavte jej do smluvního autorizovaného servisu – viz seznam smluvních autoservisů.
 8. V případě nepojízdnosti vozu kontaktujte smluvní asistenční službu (viz. „driver set“) a oznamte to servisnímu oddělení Olympia Partners s.r.o.
 9. V případě odcizení vozidla je nutno vyžádat od Policie ČR „Protokol o hlášení odcizení vozidla“ a doručit jej na Olympia Partners s.r.o.. V případě nedostupnosti tohoto protokolu je nutno na Olympia Partners s.r.o. nahlásit číslo jednací a adresu policejní služebny, která uvedený případ šetří.